Welkom op inboedelverzekering.nl

Wij streven er naar om de actuele informatie over inboedelverzekeringen in Nederland voor je bijeen te brengen. Ook vind je op deze site achtergrondinformatie over de inboedelverzekering als zodanig en behandelen we een aantal veel gestelde vragen met betrekking tot de inboedelverzekering.

Wat is een inboedelverzekering eigenlijk?

Een inboedelverzekering is een schadeverzekering die schade dekt aan de inboedel (ook wel huisraad genoemd) in je woning. Inboedel is een verzamelnaam voor alle roerende zaken die tot de particuliere huishouding van de verzekerde behoren.

In Jip-en-Janneke taal betekent dit dat al je spullen in en om je woning tot de inboedel behoren. Hieronder vallen kleding, meubels en apparatuur, maar ook kleine huisdieren behoren tot de inboedel. Grote huisdieren (vee) vallen, net als je auto en/of motor, niet onder je inboedel, en worden dus ook niet gedekt door de verzekering.

Wat dekt een inboedelverzekering ?

De verzekering dekt de schade aan je spullen door diefstal, brandschade, waterschade en nog veel meer andere oorzaken. De dekking geldt voor de spullen in en om je woning, dus ook als je als student op kamers woont is een inboedelverzekering handig.

Met vriendelijke groet,

Team Inboedelverzekering.nl